Niskakosken jälkeen odottelimme kahta muuta kumivenemiehistöä…