Krabilla parasta ovat eri saariin tehtävät retket.