Fagervikin ruukin työlaisten viehättäviä asuinrakennuksia.